traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

het ziekenhuis in Veurne

Het hoofdgebouw van het AZ St.-Augustinus aan de Ieperse Steenweg in Veurne
Het hoofdgebouw van het AZ St.-Augustinus aan de Ieperse Steenweg in Veurne

1906 - De Zwartzusters in Veurne huren een herenhuis in de Vleeshouwersstraat 12, en richten het in als rustoord voor bejaarde vrouwen. Het tehuis heet "gesticht Cuvelier", naar de familienaam van de eigenares van het gebouw, die het in 1923 aan de zusters zal verkopen. Het rusthuis is evenwel niet direct en structureel verbonden met het klooster.

De oude St. Augustinuskliniek (1924-1961), vanaf 1957 huis van de communiteit.
De oude St. Augustinuskliniek (1924-1961), vanaf 1957 huis van de communiteit.

1924 - Zowat overal vermindert de ziekenzorg aan huis en ontstaan ziekenhuizen in de steden. De Zwartzusters passen zich aan. Een deel van het "gesticht Cuvelier", nl. de zuidelijke vleugel die uitgeeft op de Oude Beestenmarkt, wordt ontruimd om de oprichting mogelijk te maken van een St.-Augustinuskliniek voor algemene heelkunde. De Zwartzusters, die in een aanpalend huis wonen, doen verplegend werk in de kliniek.

1940 - Tijdens een bombardement door de Duitsers, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, loopt een groot deel van de achterkant van de St. Augustinuskliniek zware schade op. Gedurende de 2 maanden van herstellingwerken kunnen de zieken worden ondergebracht in de school van de Zusters Annunciaten.

De kraaminrichting Maria Troost
De kraaminrichting "Maria Troost, vanaf 1962 een R.V.T."

1950-51 - In de DaniŽl De Haenelaan laten de Zwartzusters 2 huizen (die ze in 1903 hadden gekocht) slopen en bouwen op die plaats een nieuwe kraaminrichting "Maria Troost", die haar deuren opent in juli 1951.

1958 - De St.-Augustinuskliniek op de Oude Beestenmarkt moet dringend worden vernieuwd en is veel te klein geworden voor de 70.000 inwoners en een toeristische potentieel van 200.000 vakantiegangers in de Westhoek. Per jaar kunnen slechts een 200-tal patiŽnten worden verzorgd! Het COO Veurne (nu OCMW) neemt het initiatief voor het bouwen van een nieuw en volwaardig algemeen ziekenhuis. Uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet. De zusters kijken uit naar een geschikt bouwterrein. Op 2 mei kan aan de Ieperse Steenweg het "Kasteeltje" worden aangekocht, een buitengoed met een park, samen goed voor een oppervlakte van bijna 2 ha.

Het Kasteeltje aan de Ieperse Steenweg in Veurne
Het "Kasteeltje" aan de Ieperse Steenweg in Veurne

1959-1961 - Na de sloop van "'t Kasteeltje" beginnen op 17 september 1959 de werken voor de bouw van een 5 verdiepingen hoog ziekenhuis met een capaciteit van 140 bedden, gespreid over 2 afdelingen heelkunde, een afdeling inwendige ziekten, een afdeling kinderziekten en een kraaminrichting. Op 16 november 1961 - 500 jaar na de aankomst van de Zwartzusters in Veurne! - wordt de nieuwe St.-Augustinuskliniek officieel in gebruik genomen. Ruim een maand later verhuist de materniteit naar daar.

1962 - De nu leegstaande materniteit "Maria Troost" wordt door de "vzw De Zwarte Zusters van Veurne " omgevormd tot een Rust- en Verzorgingstehuis (RVT) voor 24 invalide en semi-valide bejaarden. In 1971 zal de "vzw Katholieke Gezondheidszorg Westhoek" het bejaardentehuis overnemen.

1963 - De oude St.-Augustinuskliniek op de Oude Beestenmarkt wordt verkocht en gesloopt. Er komen meerdere particuliere woningen in de plaats.

Een Zwartzuster assisteert in de operatiekamer
Een Zwartzuster assisteert in de operatiekamer

1965 - Om het beleid aan te passen aan de evolutie van de St.-Augustinusziekenhuis aan de Ieperse Steenweg wordt een hoofdgeneesheer aangesteld, een directrice van de nursing en een administratief directeur.

1966 - Een Beheerscomitť wordt opgericht, dat functioneert als plaatselijk beheersorgaan van de St.-Augustinuskliniek. In samenwerking met de St.-Augustinuskliniek gaat het COO Veurne (nu OCMW) over tot de uitbouw van een afdeling (V-dienst) van 60 bedden voor chronische zieken.

1971 - Omdat het ziekenhuis te klein is geworden en ook andere vormen van hospitalisatie zich ontwikkelen dringt een nieuwe uitbreiding van het ziekenuis zich op. De verantwoordelijkheid wordt overgedragen aan een overkoepelende "vzw Katholieke Gezondheidszorg Westhoek" (K.G.W.), die dus ook Diksmuide omvat. Voor de uitbreiding van het ziekenhuis kopen de zusters in het daaropvolgende jaar aanpalende gronden.

Het nieuwe St.-Agustinusziekenhuis in 1983
Het nieuwe St.-Agustinusziekenhuis, voltooid in 1983.

1973 - Het ziekenhuis ontvangt het principieel akkoord van Minister J. De Saeger voor de oprichting van een dienst G (geriatrie) van 24 bedden, een gemengde dienst C-D (chirurgie-inwendige geneeskunde) van 30 bedden en van een PAAZ-dienst (neuro-psychiatrie) van 30 bedden alsook voor de uitbreiding van de poliklinische activiteiten en de medico-technische en algemene diensten.

1975 - Op 2 maart wordt het definitief ontwerp voor de nieuwe kliniek goedgekeurd. Datzelfde jaar nog starten de werken.

1982 - De "vzw Zwartzusters van Brugge" koopt op 4 augustus opnieuw een aanpalend stuk grond (1 ha, 34 a, 28 ca) voor de aanleg van een grote parkeerruimte en een functionele heli-haven (de eerste helicopter zal er landen in januari 1984).

De kapel van het nieuwe St.-Agustinusziekenhuis
De kapel van het nieuwe St.-Agustinusziekenhuis.

1983 - De bouwwerken aan de nieuwe kliniek zijn klaar. Het domein beslaat in totaal ruim 4 ha. De PAAZ-dienst (neuro-psychiatrie) en de G-dienst (geriatrie) gaan van start. Op 12 februari heeft de inzegening van de nieuwe kapel plaats.

1985 - Op nieuwjaarsdag gaat de gemengde C-D dienst (chirurgie-inwendige geneeskunde) aan de slag. Alle medico-technische en nevendiensten worden rond die tijd opgestart. Het ziekenhuis beschikt nu over 200 bedden.

Luchtfoto van het AZ St.-Augustinus aan de Ieperse Steenweg in Veurne
Luchtfoto van het AZ St.-Augustinus aan de Ieperse Steenweg in Veurne

1989-94 - In het kader van de brandbeveiligingswerken worden de oudste vleugel met het beddenhuis, het verloskwartier en het operatief kwartier volledig geherconditionneerd.

1991 - Naast de "vzw Katholieke Gezondheidszorg Westhoek" wordt de "vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek" (KBW) opgericht, die haar steentje wil bijdragen in de evolutie van de ouderenzorg.

1995 - De opening in april van een serviceflat-gebouw "Suytcapelle" is een eerste realisatie van de "vzw Katholieke Bejaardenzorg Westhoek". Het gaat om 20 wooneenheden voor valide bejaarden met facultatieve dienstverlening. Senioren, alleenstaanden of koppels, kunnen hier dus zelfstandig wonen met behoud van hun autonomie en privacy.

Het Woon- en Zorgcentrum Huize Maria Troost
Het Woon- en Zorgcentrum "Huize Maria Troost".

1998 - Ter vervanging van het RVT "Maria Troost" (daterend van 1962) wordt op 23 januari, naast de St.- Augustinuskliniek, Ieperse Steenweg 98A, een nieuwgebouwd Woon- en Zorgcentrum (WZC) "Huize Maria Troost" met 50 bedden (waarvan 30 voor dementerende bejaarden en 20 voor zwaar zorgbehoevenden) in exploitatie genomen.

Het dagverzorgingscentrum Tagaste
Het dagverzorgingscentrum "Tagaste".

2001 - Binnen het St.-Augustinusziekenhuis komt een dagverzorgingscentrum "Tagaste" voor de opvang en behandeling van ambulante volwassen patiŽnten, om op die manier de mantelzorg en de thuiszorg te ontlasten en te ondersteunen..

Het serviceflatgebouw Soror Nigra
Het serviceflatgebouw "Soror Nigra".

2003 - In het voorjaar wordt in de DaniŽl de Haenelaan, in de tuin van de Zwartzusters, een tweede serviceflatgebouw "Soror Nigra" geopend met 20 wooneenheden.

2004 - Na de architectonische uitbouw - rond de eeuwwisseling - van de functies gespecialiseerde spoedgevallenzorg, apotheek en intensieve zorgen, is aan de Klinieklaan een gebouw gebruiksklaar gemaakt waar o.m. een afdeling collectieve autodialyse (CAD) voor nierpatiŽnten haar plaats vindt.

Het nieuwe logo van het AZ St.-Augustinus Veurne
Het nieuwe logo van het AZ St.-Augustinus Veurne

2008 - Op 5 oktober wordt, ter gelegenheid van de invoering van een nieuw logo, de St.-Augustinuskliniek omgedoopt tot "AZ (= Algemeen Ziekenhuis) Sint-Augustinus Veurne".

Satellietfoto van het AZ St.-Augustinus in Veurne
Satellietfoto van het AZ St.-Augustinus in Veurne

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be