traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

het AZ Damiaan Oostende

Het AZ Damiaan in Oostende, sinds 1999 een fusie van het H. Hartziekenhuis en het St.- Jozefziekenhuis
Het AZ Damiaan in Oostende, sinds 1999 een fusie van het H. Hartziekenhuis en het St.- Jozefziekenhuis

de H. Hartkliniek in de Frère Orbanstraat

1919 - In een groot huis aan het Prinses Stefanieplein in Oostende richten de Zwartzusters een ziekenhuis op, dat plaats biedt voor 25 patiënten. De algemene overste van de Zwartzusters, Constance Foulon, die weet dat de thuisverpleging op haar retour is en de ziekenhuizen in opmars zijn, is gewonnen voor de bouw van een nieuwe moderne kliniek.

Het eerste ziekenhuis aan het Prinses Stefanieplein in Oostende
Het eerste ziekenhuis aan het Prinses Stefanieplein in Oostende.

1928 - De pas opgerichte "vzw Kliniek van het H. Hart" koopt een stuk grond aan de rand van de stad, in de Frère Orbanstraat. Op 21 november wordt de 1ste steen gelegd van een nieuwe kliniek.

1929 - 11 maanden later, op 21 oktober, het feest van de H. Ursula, wordt het nieuwe H. Hartziekenhuis ingezegend. Diezelfde dag verhuizen de 25 patiënten van de oude kliniek aan de het Prinses Stefanieplein, samen met de zusters, de dokters en het personeel.

Het H. Hartziekenhuis in de Frère Orbanstraat.
Het H. Hartziekenhuis in de Frère Orbanstraat, in 1959.

1933 - In de Kaaistraat wordt een stuk grond plus een aanpalend huis (bewoon door de onderpastoor) aangekocht. Daarop verrijst de materniteit St.-Monica.

1940-45 - Bij het uitbreken van Wereldoorlog II, op 27 mei, slaan de zusters op de vlucht met hun zieken, gewonden en dienstmeisjes. In het Brugs moederklooster van Bethel worden hen 2 grote onthaalkamers ter beschikking gesteld. Na 8 dagen kunnen de zusters en de zieken terug naar Oostende, waar het gebouw en vooral de nieuwe kapel veel schade hebben opgelopen. De activiteiten in de kraaminrichting St.-Monica liggen zo goed als stil, omdat zeer veel jonge gezinnen uit de stad zijn geëvacueerd.

De nieuwe kapel van het H. Hartziekenhuis.
De nieuwe kapel van het H. Hartziekenhuis.

1945 - Na WO II komt de H. Hartkliniek weer tot bloei en wordt een model-inrichting voor die tijd en voor de hele regio. Voor het eerst werft men leken-verpleegsters aan.

1948 - De "vzw Zwartzusters van Brugge" koopt op 30 juni een stuk bouwgrond van de "nv. Oostende-Urbanisme", en op 8 april ook het aanpalend huis in de Frère Orbanstraat. Nog in dat zelfde jaar komt er in de kliniek een 3de verdieping bij, goed voor 33 extra-bedden.

Vrouwenzaal in de H. Hartkliniek.
Vrouwenzaal in de H. Hartkliniek.

1953-56 - De grote overstroming in de nacht van 1 op 2 februari brengt grote schade toe aan het gebouw van de materniteit St.-Monica in de Kaaistraat, gelegen in het laagste stadsgedeelte. De moeders en hun boorlingen worden overgebracht naar de H. Hartkliniek. Vanaf 2 juli 1955 tot 6 juli 1956 wordt een nieuwe kraaminrichting opgetrokken naast de H. Hartkliniek.

1965 - Vanaf 1 januari is een leek administratief directeur van het H. Hartziekenhuis. De "vzw Zwartzusters van Brugge" richt op 23 juli een beheerscomité op voor de kliniek, dat is een primeur voor Vlaanderen. Wegens plaatsgebrek op de afdeling heelkunde palmt de kliniek de 1ste verdieping in van de materniteit.

verhuizing naar de Gouwelozestraat

Verpozing voor de Zwartzusters die in de H. Hartkliniek werken.
Verpozing voor de Zwartzusters die in de H. Hartkliniek werken.

1966-68 - Omdat de H. Hartkliniek niet meer beantwoordt aan de opgelegde technische normen krijgt ze geen goedkeuring meer van het Ministerie van Volsgezondheid. De "vzw Zwartzusters van Brugge" koopt een terrein (1,3 ha) aan, niet ver van de Stuiverstraat en het stedelijk kerkhof. Het beheerscomité van het H. Hartziekenhuis wordt omgevormd tot "vzw Katholieke Gezondheidszorg Oostende" (K.G.O), die de bouwheer wordt op de grond van de zusters.

Maar het project voor een nieuwbouw stuit op een negatief advies van de Regie der Luchtwegen, want de vluchtcorridor naar de aangroeiende luchthaven van Oostende loopt er pal overheen. De stad Oostende stelt voor om het aangekochte terrein te ruilen voor stads- en staatsgronden (3ha 13a) op de Conterdamkaai, aan de Gouwelozestraat. Pas 4 jaar later, op 11 juli 1972, zal de officiële terreinruil plaats vinden.

1972 - Op 9 juni legt burgemeester Jan Piers aan de Gouwelozestraat 100 de eerste steen van de nieuwe H. Hartkliniek die, volgens de plannen, 300 bedden en 270 personeelsleden zal tellen. Op 17 juli wordt een bijkomend stuk grond (ruim 1 ha.) grond aangekocht.

Het nieuwe H. Hartziekenhuis met rechts de trappenhal.
Het nieuwe H. Hartziekenhuis met rechts de trappenhal.

1977 - Op 27 juli wordt de nieuwe H. Hartkliniek plechtig ingewijd door Mgr De Smedt, bisschop van Brugge. Zes dagen eerder al waren alle zieken en ook de materniteit overgebracht naar het nieuwe gebouwencomplex. De "vzw Zwartzusters van Brugge" koopt van de stad het trainingsveld van de voetbalclub VG Oostende, om er een ruim parkeerterrein voor de kliniek van te maken.

Rust- en Verzorgingstehuis St.-Monica
Rust- en Verzorgingstehuis St.-Monica.

1981 - De Zwartzusters bouwen de oude leegstaande H. Hartkliniek in de Frère Orbanstraat om tot een Rust- en Verzorgingstehuis Sint-Monica voor (valide en semi-valide) bejaarden. Ook het medisch centrum voor extra-murale preventieve gezondheidszorg krijgt er onderdak.

1984 - Op 12 januari koopt de "vzw H. Hartziekenhuis" het oude voetbalveld Armenonville van KV Oostende (dat intussen beschikt over het Albertparkstadion). Op 28 december worden alle gronden van het H. Hartziekenhuis voor 99 jaar in erfpacht geschonken aan de "vzw Katholieke Gezondheidszorg Oostende " (K.G.O.)

de huidige situatie

I. Het AZ Damiaan Oostende


1999 - Op 1 januari fusioneert het AZ H. Hartziekenhuis (Gouwelozestraat 100) met het AZ Sint-Jozef (Nieuwpoortsesteenweg 57), tot AZ Damiaan Oostende.

2002 - De werking op twee aparte campussen weegt op de goede organisatie van het fusieziekenhuis en op de financiële draagkracht. En voor de patiënten is de opdeling niet altijd even duidelijk. Daarom wordt een "Masterplan" uitgewerkt en op 8 maart goedgekeurd, waardoor het AZ Damiaan kan beginnen met de voorbereiding en uitbouw van één nieuwe campus op de huidige locatie van de Campus H. Hart.

2003 - Een architectenbureau stelt de eerste plannen voor van het nieuwe overkoepelende ziekenhuis.

2006 - Door een Besluit van de Vlaamse Regering op 1 september kan het hele bouwproject van start gaan.

De eerstesteenlegging van het nieuwe AZ Damiaan in Oostende
De eerstesteenlegging van het nieuwe AZ Damiaan Oostende.

2008 - Op 16 mei wordt de eerste (stalen!) steen gelegd van het nieuwbouwziekenhuis aan de Gouwelozestraat. Men hoopt dat de bouwwerken in 1213 klaar zijn.

Grondplan met de huidige gebouwen van de Campus H. Hart (grijs ingekleurd) en de nieuwbouwzone (geel).
Grondplan met de huidige gebouwen van de Campus H. Hart (grijs ingekleurd) en de nieuwbouwzone (geel).

II. de vzw Sint-Monica Oostende

Het Rust- en Verzorgingstehuis bij de Frère Orbanstraat is inmiddels omgedoopt tot vzw Sint-Monica Oostende (Ooievaarslaan 3). Ze heeft nu het beheer over drie voorzieningen voor ouderenzorg in Oostende:

    Het RVT Sint-Monica
    Het RVT Sint-Monica.

  • het rust- en verzorgingstehuis (RVT) Sint-Monica, dat, in 1- en 2-persoonskamers) woongelegenheid en zorg biedt aan 100 zorgbehoevende ouderen en dementerenden, die in de thuissittuatie niet meer kunnen worden verzorgd.

  • het rust- en verzorgingstehuis (RVT) Rose Marijn dat eveneens, in 36 éénpersoonskamers, huisvesting en zorg biedt aan matig en zwaar zorgbehoevende ouderen.

  • de serviceflatresidentie Stijn (verkleinvorm van de naam van de H. Augustinus, zoon van de H. Monica), opgestart in 1994 aan de Ooievaarslaan, een zijstraat van de Frère Orbanstraat. Ze omvat 84 flats in een veilige en geborgen woonomgeving, met aangepaste huisvesting voor zelfstandig wonende en zelfredzame ouderen, die tevens permanent een beroep kunnen doen op een hele reeks facultatieve diensten van het aanpalende RVT Sint-Monica.

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be