traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

Rádio Maria Brasil. 16 Kb/sec, mono. ('Windows Media Player')

Beluister Radio Excelsior da Bahia (AM 840) tijdens het surfen ('Windows Media Player' vereist)


 

de Zwartzusters in BraziliŽ - het charisma

Wij, Zwartzusters van Bethel, beleven een intense vreugde

  • als wij ons bewust zijn van onze roeping als religieuze;
  • als wij proberen goede vruchten voort te brengen.
  • als wij, door ons getuigenis en ons gebed, jonge mensen met roeping gastvrij in onze gemeenschap mogen ontvangen.

De Kastanjeboom met Pelikaan is het beeld van de allesgevende liefde van Christus in de Eucharistie.

Voor de Zwartzusters in BraziliŽ is de roeping ontstaan door de getuigenis en het gebed van de eerste zusters die in BraziliŽ als missionaris hun zending vervulden. "De geschiedenis van de Congregatie en haar manier van werken spraken ons aan en wij voelden ons vanaf de eerste dag gastvrij ontvangen", getuigt ťťn van hen.

I. Onze relatie met God

De H. Drie-eenheid. Icoon, ca 1410. Andrej Rubljov. Moskou, Tretjakov-Galerij
De H. Drie-eenheid. A. Rubljov, ca 1410. Icoon. Moskou, Tretjakov-Galerij.

In ons dagelijks leven ervaren wij de liefde van God en de kracht van de H. Geest.

Wij voelen ons staan in Zijn dienst en willen van daaruit werken aan Zijn opdracht: het verwerkelijken van het Rijk Gods, door mee te werken aan Zijn scheppingsplan.

Onze inspiratie bekomen wij van Jezus Christus, die zich in het Evangelie zo menselijk toont in Zijn leven. Wij ontmoeten Hem in de mensen (broeders en zusters) met wie en voor wie wij leven en werken. Tevens putten wij inspiratie uit de geschriften van de H. Augustinus. Wij proberen om de Constituties van de Congregatie vernieuwend te beleven.

II. Onze persoonlijke ontwikkeling als religieuze

Een Zwartzuster heeft de droom iets mťťr van haar leven te maken, een gedrevenheid om anderen een gevoel van welzijn te geven. De diepe zin van haar leven is dienstbaarheid en beschikbaarheid, twee krachtlijnen van ons charisma. Wij zijn trouw aan de geloften die wij hebben uitgsproken en maken dat waar in onze verbondenheid met onze Congregatie, met onze gemeenschap en met onze medemensen in nood.

Het maakt ons blij om ons werk te verrichten en wij doen dat met overgave. Onze vreugde willen wij tonen en daardoor kunnen wij bij anderen ook enthoesiasme wekken.

Wij zusters in BraziliŽ zien ons religieus leven als het geven van getuigenis; in de eerste plaats een getuigenis van trouw, van persoonlijke liefde voor de Heer en van vreugde in ons leven en werken. Ook getuigen wij door ons gebedsleven en door de blijheid die wij uitstralen als Godgewijden.

Om die dienstbaarheid te kunnen ontwikkelen is het nodig dat wij van onszelf houden; pas dan kunnen wij de andere mens tegemoet treden en een relatie met haar/hem aangaan die voor beiden vruchtbaar kan zijn.

Voor ons als religieuzen is groeien een absolute voorwaarde: wij doen dat door ons regelmatig gebed, zowel persoonlijk als in gemeenschap, door regelmatige bezinning, en door het volgen van bijscholingen en cursussen.

St. Augustinus, de inspiratiebron voor de spiritualiteit van de Zwartzusters.
St. Augustinus, onuitputtelijke inspiratiebron voor de spiritualiteit van de Zwartzusters. (S. Botticelli, 1480)

De Zwartzusters in BraziliŽ hechten veel belang aan vorming en maken daar veel werk van. Wij willen veel energie steken in de religieuze en persoonlijke vorming van onze zuster. Tegelijk investeren wij ook in de beroepsgerichte vorming van de zusters, dit betreft zowel de theologische en catechetische kennis als de bekwaamheid op het vlak van communicatie en organisatie.

Naast dienstbaarheid en beschikbaarheid zijn gastvrijheid en vriendschap kernwoorden in onze Augustijnse manier van leven. Wij zijn open naar onze medezusters en naar de mensen, wij zijn vriendelijk en proberen op een gewone manier ons leven te leiden. Een bijzondere aandacht in onze manier van omgaan met mensen gaat uit naar het beluisteren van het volk om op die manier hun noden te ontdekken.

III. Ons leven in gemeenschap


Het leven in gemeenschap is een steun voor elke zuster, maar de vreugde die ze daaraan beleeft wordt soms getemperd als de gedragingen en opvattingen van de zusters sterk verschillen.

Wij trachten ook dan niet af te haken, want dat geeft een gevoel van ontrouw en maakt niet gelukkig.

Onze gemeenschappen nemen een steeds grotere plaats in in ons leven nu het werk buiten de deur (althans in BelgiŽ) grotendeels is gedaan. Aandacht en zorg geven aan elkaar, elkaar dragen, bekommerd zijn om mekaar, elkaar aanvaarden in het anderszijn: dit zijn de gedragswijzen en houdingen die wij verder gaan ontwikkelen en die wij ons meer "eigen" dienen te maken; zij moeten tot onze levensstijl gaan behoren.

In een gemeenschap waar zo geleefd wordt zullen zusters werkelijk naar elkaar luisteren, zorg voor elkaar hebben, de andere als gast beschouwen! Zo zullen zusters door hun gedrag getuigen zijn van Gods droom over het Rijk Gods.

Werd over de christenen niet ooit gezegd: "Zie eens hoe ze elkaar liefhebben" ?

IV. Onzen zending en werk

De barmhartige Samaritaan. V. Van Gogh, 1890. Otterlo, KrŲller-MŁller.
De barmhartige Samaritaan. V. Van Gogh, 1890. Otterlo, KrŲller-MŁller Museum.

Het werk dat wij verrichten, in openheid en aandacht voor de tekenen van de tijd, draagt bij tot de verlichting van de grote fysische en sociale noden in onze samenleving en zal weldadig moeten zijn voor de mensen voor wie wij ons inzetten. Kerk wil dienst aan de wereld zijn: "licht voor deze wereld". Ook ons pastoraal werk zal gericht zijn op het dienen van onze broeders en zusters in nood.

Wij willen In BraziliŽ werken op uiteenlopende vlakken:

  • allereerst is er het vlak van het uitvoeren van concrete werkzaamheden zoals het bezoeken van zieken, het geven van catechese, het evangeliseren van mensen.
  • daarnaast verrichten wij werkzaamheden op het vlak van het leiding geven, het organiseren en begeleiden van mensen. Daarmee inspireren wij hen en geven wij mede richting aan een positieve ontwikkeling van gemeenschappen.

Ons werk willen wij doen in onderlinge samenwerking, om daardoor elkaar tot steun te zijn, van elkaar te leren en een inspiratie te zijn voor jonge vrouwen die affiniteit voelen met onze vorm van leven.

Vanuit dit perspectief willen wij, Zwartzusters van Bethel, ťťn van hart en ťťn van ziel, zonder onszelf grenzen te stellen, op weg gaan om God te (laten) vinden. Wij zijn ervan overtuigd dat wij daarbij wegen ontdekken, waarlangs wij onze eigen voltooiing als religieuze dichterbij brengen ťn onze medemensen in nood laten groeien in welbevinden.
KOM EN ZIE!

Het wapenschild van de zwartzusters met de lijfspreuk 'Bonos fructus facere' (= goede vruchten voortbrengen)
Wapenschild van de Zwartzusters met de lijfspreuk "Bonos fructus facere" (= goede vruchten voortbrengen).

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: Zwartzusters Bethel o.s.a. - Brugge