traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

Brugge - na onafhankelijkheid (1830-1926)

Zwartzusters in het dispensarium. Pharaon de Winter, 1886 (Bailleul, Musée Benoit-De-Puydt)
Zwartzusters in het dispensarium. Benoit De Puydt, 1886 (Bailleul, Musée Benoit-De-Puydt)

1852 - In het klooster aan de Wollemarkt wordt op 2 februari begonnen met de bouw van een kapel, die op 31 mei wordt ingewijd door bisschop Malou van Brugge.

1854 - De Zwartzusters kopen het aanpalend huis op de Wollemarkt, waarin ze 21 kloostercellen inrichten.

1856 - De Congregatie is halfweg de 19de eeuw zodanig aangegroeid dat ze 4 zusters kan uitsturen voor de stichting van een bijhuis in Oostende, waar een cholera-epidemie woedt.

Mgr. J.-B. Malou, bisschop van Brugge van 1848 tot 1864
Mgr. J.-B. Malou, bisschop van Brugge van 1848 tot 1864

1858 - Op 18 oktober geeft bisschop J. B. Malou van Brugge de "Constitutien of Levensregel aen het Klooster der Zwarte Zusters, genaemd Kastanjeboom". Hierin staan volgende bepalingen:

  • Het klooster staat onder gezag van de bisschop van Brugge, die een priester benoemt tot biechtvader en directeur;
  • Een Moeder wordt verkozen door de Zusters. Daarop volgt de keuze van een Ondermoeder die tegelijk "Raedzuster" is, dwz. deel uitmaakt van de driekoppige Raad van Zusters. De 2de Raadzuster wordt novicenmeesteres en de 3de "Poortieresse" genoemd;
  • Een novice moet minstens 18 jaar oud zijn. Zij moet bij de intrede 300 fr betalen en nog eens 300 fr als "dote" (= bruidsschat) bij de tijdelijke professie. Na 4 maanden ontvangt de postulante het geestelijk kleed. Na een jaar legt ze haar eeuwige geloften af;

    Groepsfoto van de Zwartzusters van Brugge in 1865
    Groepsfoto van de Zwartzusters van Brugge halfweg de 19de eeuw

  • Elke maand volgen de zusters een recollectie, en om de 2 jaar een retraite;
  • De dagorde ziet eruit als volgt: 4.30 u. - opstaan; 5 u. - metten en lauden, morgengebed, meditatie en mis; 8 u. - primen, tertien, sexten en nonen en de litanie van alle heiligen; 12 u. - middagmaal (intussen wordt voorgelezen uit een geestelijk boek) en daarna gezamelijke recreatie; 14 u. - vespers, completen en kruisgebed, daarna neerstig werken; 18 u. - rozenkrans en avondgebed; 6.30 u. - avondmaal; - 20 u. de Gratie (3 weesgegroeten, algemeen en bijzonder gewetensonderzoek); 21 u. - Slapen gaan;
  • De zusters gaan ter communie op zondag, dinsdag en donderdag. Elke vrijdag vasten ze. Viermaal per jaar belijden ze hun schuld tijdens een kapittel.
1861 - Het Bethel-klooster in Brugge heeft nu al 50 bewoonsters.

De Brugse Zwartzusters in het bijhuis van Menen (1927)
De Brugse Zwartzusters in het bijhuis van Menen (1927)

1865 - In Menen breekt een cholera-epidemie uit. Op verzoek van de plaatselijke deken en door bemiddeling van de bisschop van Brugge betrekken 3 Brugse Zwartzusters vanaf 7 november een bijhuis in Menen, in de Rijselstraat 64. Ze verzorgen cholera-lijders in de stad en in de brede omgeving. In 1937 zal de kloostergemeenschap het huis in de Rijselstraat van de hand doen om te gaan wonen in een groot herenhuis op de Groentenmarkt, dat wordt ingericht als H. Familie-Rustoord voor bejaarde vrouwen. Na WO II zal de kliniek grote faam verwerven voor heel- en verloskunde en weldra ook voor interne geneeskunde en radiografie. Maar er is slechts ruimte voor een 20-tal patiënten en mogelijkheden voor uitbreiding en modernisering zitten er niet in.

De Zwartzusters in het jaar 1952 dat ze het filiaal in Menen verlaten en terugkeren naar Brugge
De Zwartzusters in het jaar 1952 dat ze het filiaal in Menen verlaten en terugkeren naar Brugge

Op 4 september 1952 verlaten de Zwartzusters de stad Menen en keren terug naar Brugge. Het H. Familieziekenhuis wordt overgelaten aan de vzw Zusters van de Bermhertigheid Jesu uit St.-Michiels-Brugge.

Gij helpt ons als er zieken vallen;
gij bidt voor ons, en met ons allen;
uw herte, en uwe dienstbaarheid,
is iedereen, die lijdt, bereid;
en, telkens dat een woord wij spreken,
zoo zien wij u de hand uitsteken,
en helpen en vertroosten al,
dat armoe lijdt of ongeval.

Van 's morgens, als wij 't kloksken hooren,
tot 's avonds, als we ons pijpken smooren,
zoo denken wij aan al het goed,
dat gij hier in 't gebuurte doet.

Wij zeggen: "Augustinus, Vader
van heel 't gemeente, wonderdader,
en zulk een groote vriend van God,
en zijt op ons gebed niet bot:
bewaart ze, die, den weg des Heeren
bewandelende, ons lessen leeren;
en neerstig, naar uw voorbeeld, gaan om alle menschen bij te staan !

(Guido Gezelle)

1866 - In Brugge breekt een cholera-epidemie in alle hevigheid los. De Zwartzusters zetten alle zeilen bij om de zieken bij te staan.

De gerestaureerde voorgevel van het klooster op de Wollemarkt, met het standbeeld van Hans Memling
De gerestaureerde voorgevel van het klooster op de Wollemarkt, met het standbeeld van Hans Memling

1871 - Op verzoek én op kosten van het Brugse stadsbestuur wordt de hele voorgevel van het klooster aan de Wollemarkt gerestaureerd in de vroegere Spaanse stijl (1561).

Een Zwartzuster onderweg op ziekenbezoek in Blankenberge
Een Zwartzuster onderweg op ziekenbezoek in Blankenberge

1902 - Op verzoek van bisschop Waffelaert beginnen 4 Zwartzusters op 10 juli een nieuwe stichting in Blankenberge. Ze werken er in de Prinses Elisabethkliniek, beheerd door de Commissie van Openbare Onderstand (COO). De kliniek breidt in 1828 uit met een materniteit en in 1937 met een afdeling heelkunde.

De communiteit in Blankenberge in het begin van de jaren vijftig
De communiteit in Blankenberge in het begin van de jaren vijftig

In 1956 telt de communiteit in Blankenberge 13 zusters. Omdat het ziekenhuis slechts 50 patiënten kan opnemen kopen de Zwartzusters in 1957 een groot stuk grond om er een nieuw en groter ziekenhuis op te bouwen. Maar deze plannen stoten op politieke tegenstand. De Zwartzusters worden vervangen door zusters-missionarisssen van de Congregatie van O.L.Vrouw-van-Bijstand uit Kortrijk. Op 17 juni 1964 verlaat de laatste Zwartzuster de Prinses Elisabethkliniek. De aangekochte grond voor de voorgenomen nieuwbouw wordt gedeeltelijk onteigend voor straataanleg en de rest wordt in 1969 overgedragen aan de vzw Sint-Pieterscollege Blankenberge.

Twee Zwartzusters op het Jan Van Eyckplein in Brugge
Twee Zwartzusters op het Jan Van Eyckplein in Brugge

1912 - Tot nu toe bestaat de verpleegkundige opleiding van de jonge religieuzen door een oudere ervaren medezuster, doorheen de dagelijkse praktijk. Waar het mogelijk is houden ze zich aan de voorschriften van de geneesheren. Maar er zijn weinig artsen en bovendien kunnen veel behoeftige mensen die niet betalen. De Zwartzusters "dokteuren" vanuit hun eigen ervaring, met zélf bereide zalfjes en remedies. Maar de vooruitgang van de medische wetenschap en ziekenzorg stelt grotere eisen. De zusters volgen daarom voor het eerst theoretische en praktische lessen verpleegkunde, die door een dokter worden gegeven in het klooster. Na één jaar volgen examens en de uitreiking van de eerste wettelijke diploma's. Later volgen ze cursussen in de verpleegstersschool.

De inkomhal van het klooster met links de ingangsdeur van de spreekkamer het Museum
De inkomhal van het klooster met links de ingangsdeur van de spreekkamer "het Museum"

1923 - Alle mooie schilderijen, die hier en daar verspreid in het klooster hangen, worden bijeengebracht in één spreekkamer, die voortaan "het Museum" wordt genoemd. Het pronkstuk van de collectie is het beroemde 15de-eeuwse St.-Ursula-retabel, dat vroeger op het altaar van de kloosterkapel stond.

© Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be