traduza página para Português
Traduza texto de página do Holandês para o Português

   Zoek op deze site met FreeFind

 

de heilige van de dag
klik hier voor de heilige(n) van de dag

Schriftlezingen van de dag
klik hier voor de liturgische lezingen van de dag

beluister Radio Maria tijdens het surfen, 32 Kb/sec. ('Windows Media Player' vereist)

 

studentenkamers Betsa´da

het studentenhome Betsa´da in Brugge.
achtergevel van "Betsada", het studentenhome in Brugge, verhuurd door de Zwartzusters.

Sinds enkele jaren verhuren de Zwartzusters van Bethel in een ruim pand in Brugge kamers aan studentinnen. Het studentenhuis (voordien een vormingshuis) kreeg de bijbelse naam "Betsa´da", verwijzend naar het bekende gelijknamige vissersdorp, ten noorden van het meer van Galilea. Aldaar, "op een eenzame plaats", verzamelden zich de leerlingen rond Jezus om zich samen te bezinnen, van gedachten te wisselen, te studeren, te bidden en te rusten...

welkom in Betsa´da

Misschien is dit studentenhuis Betsa´da wel iets voor jou als je als meisje in Brugge of omgeving al studeert of gaat studeren "op kot". Of wanneer je als afgestudeerde graag zelfstandig wil blijven wonen maar toch niet helemaal op je eentje... De andere 9 studentenkamers in Betsa´da, Genthof 15, hebben 2 gemeenschappelijke douches en op zolder een fraaie en functionele gemeenschappelijke ontmoetingsruimte en leefkeuken.

Als je iets mÚÚr wil dan een gewoon "studentenkot" maar een (t)huis zoekt, waarin je als studente samen woont en het leven deelt met enkele andere meisjes? Dan kan je terecht in Betsa´da,

 • waar 9 mooi verzorgde kamers beschikbaar zijn voor een hÚÚl schooljaar, en 4 kamers voor korter verblijf;
 • waar het stil en rustig is om te studeren;
 • waar men mekaar kan motiveren bij het werk en de studie;
 • waar er plaats is voor vriendschap, verbondenheid met anderen en gastvrijheid;
 • waar je tijd kan maken voor plezier Ún voor een serieuze babbel;
 • waar je jouw steentje wilt bijdragen om van een huis een warme thuis te maken voor elkaar;
 • waar geloof uitdrukkelijk een plaats krijgt, bijv. een maandelijkse samenkomst in een gezellige sfeer met avondeten, zang en gebedsmoment;
 • waar een ruimte is om er te kunnen proeven van stilte, gebed en liturgie.


Ben je benieuwd of dit iets voor jou kan zijn? Denk je dat het dit is wat je eigenlijk zoekt? Is er nog een kamer vrij? Aarzel niet om ons te contacteren. Je bent van harte welkom en voel je thuis in

BETSAÏDA
Genthof, 15-17
8000 Brugge
Tel. 050 34 55 19 ofwel 050 33 32 57
E-mail: betsaida@telenet.be ofwel zwartzusters.brugge@telenet.be

voorzieningen


 • Elke kamer is helemaal gemeubileerd en beschikt over een radiator (CV) en een wastafel met koud en warm water.
 • Op elke verdieping is er een toilet en zijn er twee douches. De 4 kamers voor korter verblijf hebben een toilet en een douche op de kamer.
 • Op de zolderverdieping is er voor de bewoonsters een volledig nieuw uitgeruste gemeenschappelijke keuken (o.m. een elektrisch fornuis, oven, koffieset en microgolfoven).
 • Internetaansluiting is mogelijk na betaling van een waarborg. TV en internetaansluiting zijn in de huurprijs inbegrepen.
 • Er is een ook een fraaie en functionele gemeenschappelijke ontmoetingsruimte met een TV-toestel.
 • Er is geen eigen garageruimte voor auto's. Er is een fietsenbergplaats in de garage (Krom Genthof 4)
 • Op de benedenverdieping bevindt zich een stemmige kapel.

de tarieven

de voorgevel van 'Betsa´da
de voorgevel van "Betsa´da"

De huurprijs variŰert volgens de kamergrootte en/of aanwezigheid van toilet en douche. Dit bedrag wordt bij het begin van elke kalendermaand overgeschreven, met een domiciliŰringsopdracht, op het (Europese) rekeningnummer:
IBAN: BE39 7509 4953 8519
BIC: AXABBE22
t.n.v. Zwartzusters van Brugge v.z.w., Oosterlingenplein 5, 8000 Brugge.
De tekst van het huisreglement kan U op dit MS-Word document bekijken en afdrukken.

De huurovereenkomst wordt gesloten voor een termijn van 10 maanden (vanaf 1 september tot en met 30 juni). Het contract is afgesloten na de betaling van een waarborg van ÚÚn maand huur op het hierboven vermelde rekeningnummer van de Zwartzusters van Brugge v.z.w. Verblijf in vakantieperioden of voor een tweede zit zijn af te spreken.

Voor alle informatie, bijv. of er in "Betsa´da"-Brugge nog kamers vrij zijn voor het volgend schooljaar, en voor het sluiten van een huurovereenkomst voor een kamer kan je ook terecht bij "Kotwest". Een voorbeeld van huurcontract via "Kotwest" kan U bekijken op dit PDF-bestand.

het huishoudelijk reglement


Het huishoudelijk reglement schrijft o.m. het volgende voor:

 1. een klimaat van rust en stilte creŰren om zo de studiegeest te bevorderen. Douchen kan tussen 6.30u. en 21.30u. Geen bezoeken meer na 22u.
 2. orde en netheid in de gemeenschappelijke ruimten (keuken en ontmoetingsruimte), de bergplaatsen en de sanitaire voorzieningen.
 3. ten laatste om middernacht op de kamer zijn. Uitzonderingen moeten vooraf worden gemeld.
 4. roken wordt enkel toegestaan op het terras of buiten.
 5. weekend-verblijf wegens stage vooraf melden. Ook afwezigheden door vakantie, ziekte, e.d. meedelen.


Wanneer je graag eens met de Zwartzusters van Bethel wil meebidden, dan ben je welkom in de kloosterkapel aan het Oosterlingenplein 5 in Brugge.

 • 6.45u.: morgengebed
 • 7u.: eucharistieviering
 • 11.45u.: middaggebed
 • 17.30u.: Avondgebed

Er is geen honger in Betsa´da
als vriendschap de tafel dekt.
Er is geen kilte in huis
als vriendschap er waakt bij Ĺt vuur.
Er is geen duisternis in Betsa´da
als vriendschap er de lamp aansteekt.
Er is geen eenzaamheid in het huis
waar vriendschap op bezoek komt.
Er is geen ruzie in Betsa´da
waar vriendschap vergeving spreekt.
Er is geen hopeloosheid in ons huis
zolang er vriendschap woont.

geografische ligging van Betsa´da in Brugge


Studentenkamers Betsa´da, Genthof, 15-17, 8000 Brugge - Grotere kaart weergeven


het bijbelse Betsa´da

kaart van Palestina ten tijde van Jezus, bij het begin van onze tijdrekening.
kaart van Palestina ten tijde van Jezus, bij het begin van onze tijdrekening.

De naam van Betsa´da is afgeleid van de aramees/hebreeuwse woordcombinatie "beth-tsaida", wat betekent "huis van de visvangst". In de oudheid, en ook nog in de tijd van Jezus, was het een vissersdorp, gelegen aan de noordoostelijke oever van het meer van Galilea (of Meer van Tiberias, of Meer van Genezareth), bij de monding van de Jordaan-rivier.

kaart met Betsa´da op de noordoostelijke oever van het meer van Galilea
Actuele kaart met Betsa´da, nu 2 km verwijderd van de oever van het meer van Galilea

Maar nu situeert het antieke Betsa´da zich ongeveer 2 km landinwaarts, ten oosten van de Jordaan, 25 meter boven het wateroppervlak van het meer van Tiberias Ún bovenop een kunstmatige heuvel (= tell) van 400 m. lang en 200 meter breed, in het Hebreeuws "Et-Tel" genoemd. De ru´nes van het oude Betsa´da werden daar pas ontdekt in 1987, tijdens opgravingen door de Italiaanse archeoloog en Benedictijner-monnik Bargil Pixner.

Waarom ligt het verdwenen vissersdorp Betsa´da vandaag zo ver verwijderd van de huidige oever van het meer? Omdat het meer als het ware is ingekrompen in de loop der eeuwen. Het waterniveau daalde langzamerhand sinds de Bijbelse tijden door o.m. breuken in de aardkorst en aardbevingen (o.m. in het jaar 363) die de bodem omhoogstuwden, door het dalend debiet van de Jordaan, door het toenemend gebruik van water van het meer door de omwonenden, door land-irrigatie enz.

luchtfoto van de ru´nes van 'El-Tel', het bijbelse Betsa´da
luchtfoto van de heuvel "El-Tel", met de resten van het bijbelse Betsa´da

Opgravingen brachten aan het licht dat er op die plaats al een nederzetting bestond in de Vroege Bronstijd (3500 - 2000 vóór Christus). Ook zijn de resten blootgelegd van een heuse stad uit de Ijzertijd, daterend van circa 1000 vóór Christus: o.m. een imposante toegangspoort, een 6 meter dikke vestingsmuur en een torenvormige tempel met altaar en met een afbeelding van de Aramese god Haddad. Wegens de uitgestrektheid van de ru´nes ging het hier waarschijnlijk om de hoofdstad van het koninkrijk Gesur. In de bijbel (2 Sam. 3,3) staat overigens dat koning David er zijn 4de vrouw vandaan haalde, een prinses Maachah, met wie hij een zoon had, de bekende Absolom. De stad Gesur werd in 734 vóór Christus veroverd en verwoest door de AssyriŰrs (2 Koningen 15, 29).

vissershuis in de ru´nes van Betsa´da
Resten van een vissershuis in de ru´nes van Betsa´da, daterend uit de tijd van Jezus.

Bij recente opgravingen in 2009 werd op de "Et-Tel" een woonwijk uit de Hellenistische Tijd (336-63 vóór Christus) opgedolven. In de Romeinse Tijd, in het jaar 30 na Christus, liet viervorst (= tetrarch) Herodes Philippus II, zoon van koning Herodes de Grote, de stad heropbouwen en verfraaien en gaf haar de naam Betsa´da-Julia, als eerbewijs aan Julia, de dochter en enig kind van de Romeinse keizer Augustus. Ui die tijd zijn resten van meerdere huizen, een tempel en twee grote gebouwen, met elk een binnenkoer en tal van kamers errond, overgebleven. Er is door de archeologen ook veel gereedschap gevonden om te vissen, bijv. vishaken en loden gewichten om de typisch klokvormige visnetten bij het uitgooien uiteen te trekken en snel te laten zakken naar de bodem, om zo de vissen het wegzwemmen te beletten. Deze vondsten wijzen erop dat de stad toen vooral leefde met de opbrengst van de visserij op het meer van Galilea. Tijdens de grote Joodse opstand (65-70 na Christus) werd Betsa´da verwoest en later niet heropgebouwd.

Betsa´da in het Nieuw Testament

oude visserboot op het meer van Galilea
oude visserboot op het meer van Galilea

Betsa´da was in de tijd van Jezus van Nazareth (6 v. - 30 na Christus) een vissersdorp bij de plaats waar de Jordaan vanuit het noorden uitmondt in het meer van Galilea. Het speelde een belangrijke rol in het Nieuw Testament: na Jeruzalem en het naburige Kafarnaum is het de meest vermelde plaats in Palestina! Volgens het evangelie van Johannes (1, 44-45; 12, 21) was het de geboorteplaats van de 3 eerste leerlingen van Jezus, namelijk de broers Simon Petrus en Andreas en ook Filippus. Wellicht kwamen ook de 2 andere apostelen, Johannes en zijn broer Jakobus de Meerdere, uit Betsa´da.

Luchtfoto van KafarnaŘm. Rechts de ru´nes van de joodse synagoge, links de resten van Petrus' huis
Luchtfoto van KafarnaŘm met de ru´nes van de joodse synagoge (rechts) en van Petrus' huis (links)

Het feit dat de haven en het deltagebied van de Jordaan toen al dichtslibden zou een reden kunnen zijn geweest waarom de schippers Simon Petrus en zijn broer Andreas, alsook Johannes en zijn broer Jakobus de Meerdere verhuisden naar het nabijgelegen Kapernaum, nu KafarnaŘm genoemd (Matt. 8,14; Marcus, 1,29). Het huis van Andreas en Petrus stond trouwens niet ver van de synagoge van KafarnaŘm, waaarin Jezus tal van genezingen verrichtte. Ze waren vissers op het meer van Galilea tot Jezus hen vroeg om alles achter te laten en hem te volgen. Zowel KafarnaŘm als Betsa´da waren voor Jezus, bij het begin van Zijn openbaar leven, de uitvalsbasissen voor zijn prediking in Galilea.

Jezus bij het meer van Galilea. Tintoretto, 1575-80. Washington, National Gallery of Art.
Jezus bij het meer van Galilea. Tintoretto, 1575-80. Washington, National Gallery of Art.

Betsa´da was niet enkel de plaats waar de vermoeide apostelen verslag uitbrachten aan Jezus over alles wat ze hadden meegemaakt (Mc 6,30). Het dorp herinnert ook aan de vele wonderen die Jezus er verrichtte in de omgeving. Volgens de christelijke traditie was het daar dat Jezus op het water wandelde om Petrus te overtuigen van zijn goddelijke kracht. Ook genas Jezus er een blinde door handoplegging (Markus 8,22-26).

De wonderbare broodvermenigvuldiging. Lambert Lombard, 1515. Antwerpen, Rockoxhuis.
Het vissen- en brodenwonder. Lambert Lombard, 1515. Antwerpen, Rockoxhuis.

Nog in Betsa´da zou de wonderbare vermenigvuldiging van de 2 vissen en 5 broden hebben plaatsgevonden (Luc. 9, 10 e.v.; Mc 6,40), en dus niet in dat andere plaatsje aan het meer Tabgha, waar in een kerkje nog een mooie vloermoza´ek uit de 5de eeuw wordt bewaard, met een voorstelling van de broden en vissen, die het mirakel van Jezus symboliseren. Duizenden mensen waren, volgens de evangelist Marcus in Betsa´da samengestroomd. Het was er zo druk dat de leerlingen geen krans kregen om te eten. Daarom stelde Jezus zijn apostelen voor om met de boot naar een verderop gelegen plaats bij het strand van Galilea te varen.

Maar de menigte hield het bootje in de gaten en volgde te voet doorheen een doorwaadbare strook langs de oever van het meer. Na het aanmeren van het bootje verrichtte Jezus de wonderbare spijziging van 5000 samengestroomde mensen. Toen deze allemaal voldoende gegeten hadden, gelastte Jezus zijn discipelen weer in de boot te stappen en terug te varen naar Betsaida.

En toen Hij de scharen weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden (Mat. 14,23)
"Toen Jezus de menigte weggezonden had, ging Hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden"
(Mt. 14,23).

Jezus zÚlf ging te voet terug om op "de berg" (Joh. 6,3; Matt. 14,23 en Mc 6,46) te bidden in de eenzaamheid. Jezus trok zich bij voorkeur terug op deze "eenzame plaats" om er te bidden en te rusten. Deze verlaten plek was geen woestijn, want volgens de evangelisten Markus (6,39) Johannes (Joh. 6, 10) groeide er "veel groen gras". Archeologen zijn het er min of meer over eens dat de "eenzame" (of beter "afgelegen" of "verlaten") plaats op "de berg" (Matt. 15,29) waar Jezus zich terugtrok voor gebed, een vruchtbare heuvel is ten zuidoosten van Betsa´da, waar de herders hun kudde lieten grazen.

5de-eeuwse vloermozaiek in het kerkje van Tabgha, aan het meer van Galilea
2 vissen en 5 broden: symbolen van de wonderbare broodvermenigvuldiging in Betsa´da.
(5de-eeuwse vloermoza´ek in Tabgha)

ę Copyright 2010- . Alle rechten voorbehouden. Contact: zwartzusters.brugge@telenet.be